Software

Med BERNINAs olika softwareprogram finns det ingen gräns för din kreativitet och skaparlust.

Titta gärna in på fliken Inspiration och mapparna  "Maskinbroderi" & "DesignWorks" för exempel.

BERNINA DesignWorks Software

Softwareprogrammet där du väljer vilka delar du önskar arbeta med:

CutWork - skapa motiv - som skärs ut av din broderimaskin.

PaintWork - skapa motiv - som målas av din broderimaskin.

CrystalWork - skapa motiv - som din broderimaskin stansar mallar till för att göra kristallmotiv att stryka fast

Det behövs också en programkod för resp del du önskar nyttja samt det aktuella verktyget

BERNINA DesignWorks-koder

Välj vilken/vilka delar du önskar nyttja i BERNINA DesignWorks Software. Aktivera den/de delarna med en kod:

CutWork-kod

PaintWork-kod

CrystalWork-kod